Du khách từ Hàn Quốc được chính Giám đốc Tour người Hàn Quốc hướng dẫn đến nhà hàng đặc sản Bánh Tôm Bà Phúc tại địa chỉ 464/11 (trụ sở chính) Trưng Nữ Vương – Hải Châu – TP. Đà Nẵng để thưởng thức. Họ rất ấn tượng và rất hài lòng về những món ăn ở đây.

Du khách từ Hàn Quốc được chính Giám đốc Tour người Hàn Quốc hướng dẫn đến nhà hàng đặc sản Bánh Tôm Bà Phúc tại địa chỉ 464/11 (trụ sở chính) Trưng Nữ Vương – Hải Châu – TP. Đà Nẵng để thưởng thức. Họ rất ấn tượng vàChi tiết
Read More: Du khách từ Hàn Quốc được chính Giám đốc Tour người Hàn Quốc hướng dẫn đến nhà hàng đặc sản Bánh Tôm Bà Phúc tại địa chỉ 464/11 (trụ sở chính) Trưng Nữ Vương – Hải Châu – TP. Đà Nẵng để thưởng thức

Du khách từ Trung Quốc được chính Chủ quán Bánh Tôm Bà Phúc tại địa chỉ 39 Phạm Hồng Thái (tuyến phố ẩm thực đêm) – Hải Châu – Đà Nẵng hướng dẫn cách thưởng thức món ăn đặc sản Bánh Tôm của Bà Phúc

Du khách từ Trung Quốc được chính Chủ quán Bánh Tôm Bà Phúc tại địa chỉ 39 Phạm Hồng Thái (tuyến phố ẩm thực đêm) – Hải Châu – Đà Nẵng hướng dẫn cách thưởng thức món ăn đặc sản Bánh Tôm của Bà Phúc
Read More: Du khách từ Trung Quốc được chính Chủ quán Bánh Tôm Bà Phúc tại địa chỉ 39 Phạm Hồng Thái (tuyến phố ẩm thực đêm) – Hải Châu – Đà Nẵng hướng dẫn cách thưởng thức món ăn đặc sản Bánh Tôm của Bà Phúc